Förväntningar på service

Förr i tiden… kunde många företag leva på att de var bäst i sin bransch, bäst i sin nisch, eller kanske bäst på sin ort. I dagens klimat har kunder förstått värdet av service och tänker inte sällan själva på hur företagen kan förenkla affären. Det gör att ditt företags service inte bara jämförs med dina konkurrenters service. Inte heller bara med service i liknande affärsmodeller, utan med alla som ger service.

Låt mig ta två exempel. Varje gång du ringer till en kundservice värderas upplevelsen på samma sätt oavsett vilken kundservice det är. CSN förväntas vara lika bra som Hilton Diamond desk. UPS är väldigt duktiga på att visa vart ditt paket är. Du kan gå in på deras sida och se exakt var i processen det befinner sig.  På samma sätt förväntar du dig att beställningar från alla leverantörer skall funka. Kanske även din bilverkstad, när du har haft bilen på service. En sak är säker, kunderna blir allt mer krävande. Se inte det som något jobbigt utan världens möjlighet att kunna differentiera sig!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *