Du står inför ett Darwinistiskt vägskäl!

Vi känner alla den klassiska Darwinismen och om arters förmåga att bäst vara anpassade till sin miljö. Om vi anlägger ett perspektiv av någon form av ”business darwinism” så har affärslivet utvecklats långsamt under många hundra år. Varor och tjänster har bytts genom åren via ett uttalat eller outtalat regelverk. Förändringarna har skett i relativt långsam takt. Träden har växt sig högre och giraffernas halsar vuxit i takt med dem. Giraffer med korta halsar har dött ut, men kanske inte så många.

Internet har gjort att träden vuxit i en rasande takt de senaste åren. Många smörjer kråset med de kvistar som fortfarande hänger ner och är inom räckhåll. En illusion om att fortfarande ha kontroll över trädet. Och det har vi till viss del kunnat ha tidigare. Men inte längre!  Företag som tidigare varit ensamma i sin nisch är inte det längre. Företag som varit ensamma om en vara eller tjänst på sin ort är inte det längre.

Förmågan att ställa om sin affärsmodell avgör huruvida du kommer att ligga som en sedan länge utdöd fosil i ett marmorgolv eller vara spirande, levande och full av vitalitet.

Den stora förändring tror jag är huruvida man förstår att man inte har kontroll längre. Kontroll över varumärket, marknadskommunikationen, personalen eller kunderna. Vilken förmåga man har att verka och utvecklas i det klimatet.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *