Ni är alla fabriksarbetare!

När industrialismen tog tag i vårt samhälle så byggde det på att få fabriksarbetare som kom i tid, följde exakta regler, inte ifrågasatte. På det viset kunde de lätt ersättas och därmed hölls lönerna nere. ”Fint folk” jobbade på kontor med intellektuellt arbete.

Idag är kontorsarbetet industrialiserat och flerparten agerar som fabriksarbetare. Man kommer i tid och följer slaviskt uppsatta processer och regler. Ett system som byggs redan på Handelshögskolan! Rent principiellt skulle många universitet kunna skryta med att ”vi utbildar nästa generation fabriksarbetare”. Det stora problemet är att dessa individer och denna mentalitet tillför ett väldigt litet värde. Dessutom är man förvånad över hur lätt man kan bli ersatt.

På företagen premieras sällan de som följer regelboken eller företagens krav på trofasthet. De individer man vill ha är de som skapar innovation. Det gör man inte genom att slaviskt följa regler, undvika att utmana, sakna modet att bryta gränser. I de företag jag arbetar på finns både konsulter och anställda som följer regelboken och byter en dags arbete mot en dags lön. Jag är helt säker på att klockan klämtar för denna typ av mentalitet. Jag tror att vi alla måste gräva djupt i vårt inre och arbeta efter våra drömmar och normbrytande idéer. Först då bidrar vi fullt till en organisation och får den lön och respekt vi förtjänar..

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.