IT avdelningarna har inte fattat sin uppgift!

Det finns människor som kan få saker att framstå som väldigt enkla. I en konsult- och IT-värld som har som affärsidé att komplicera uppskattar jag just förmågan att förenkla. Jag citerar sannolikt inte helt rätt, men CIO’n på GM påtalade att man måste sluta diskutera om man skall uppgradera till Windows 7, om processcheman skall göras i Aris eller Visio. Hans mantra var att få veta vad IT måste göra för att man skall sälja fler bilar.  Denna mentalitet saknas hos många IT avdelningar.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.