Ett säkert sätt att skapa en bra customer experience strategi är att skapa den.

De flesta företag har i sin bästa stunder bestämt sig för att starta ett projekt kring CRM eller customer experience. Sedan rinner det ut i sanden eller misslyckas. På samma sätt är det ofta när  jag skall åka på semester. Blir det överhuvudtaget av så misslyckas det inte sällan. Entusiastiskt bestämmer vi oss för att åka på semester, men mina ambitioner, krav och orimliga förväntningar gör att vi ofta aldrig ens kommer iväg. Alla i min familj har sina förväntningar och krav. Familjens tyranniska CEO (min fru) har inte förmågan att strukturera upp kraven. Så när sommarlovet kommer gör vi som vi brukar…..

På samma sätt är ofta med Customer experience och CRM initiativ (och många andra företagsinitiativ för den delen). Vi är så jävla pretentiösa så vi kommer aldrig i mål. Målet måste därför vara att förenkla. Bestämma en gemensam hamn att segla mot. Lystra noga till det gamla talesättet om att ”ingen vind är gynnsam för den som inte vet vilken hamn han skall till”.  Så sätt ner foten och kör! Jag vet att du kommer att lyckas. För jag har just idag, självsvåldigt bokat en skidresa till Österrike. Utan avbokningsskydd! That’s brave folks.

Så bestäm dig för en customer experience vision om den inte finns. Sedan är det bara att köra!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.