Corporate IT som vi känner det går mot en säker DÖD

Jag tror att corporate IT (interna IT avdelningar) som vi känner dom idag kommer att vara ett minne blott i närtid. Om jag börjar med det osedvanligt förmätna tilltaget att citera mig själv;

” En stor del av affärsstrategier, affärsutveckling drivs fortfarande utifrån vad som lärts ut av generationer av ekonomer och professorer på affärs- och handelsskolor runt om i världen. Mycket av strategier är byggda kring lokala leverantörer, lokala kunder, långa produktlivscyklar och långa planeringshorisonter. Värdet av maskiner, fastigheter och liknande har värderats högre.än det intellektuella kapitalet som antingen inte behövts eller alltid funnits tillgängligt. Det är byggt efter en långsam och förutsägbar marknad. Inget av det finns längre.”

Stämmer detta intellektuellt högtstående citat så funkar inte den långsamhet som råder inom många organisationer idag. IT har i många stycken blivit flaskhalsen. Det råder en extrem polarisering mellan verksamhet och IT, där många IT avdelningar kämpar med näbbar och klor för att konservera den gamla synen på IT istället för att bejaka exempelvis olika Cloud lösningar. I detta ligger en befogad rädsla att förlora tolkningsföreträdet om vad som är rätt och fel för verksamheten. Jag tycker mig se mer och mer att IT-avdelningarna håller på att förlora det här slaget. Den här flaskhalsen gäller främst IT-stödet för customer experience. Logistik processerna är ganska rigida och har inte lika hög förändringstakt som de mer kundnära processerna.

Som inbiten SAP fan (det är valfritt att uttala det på Svenska eller engelska….) har jag alltid försvarat de stora lösningarna. Det har dessutom varit mitt levebröd. Men när blueprinten är klar, customizing gjord, utveckling klar har företaget en ny affärsmodell som inte stöds av systemet.

Hade jag varit CIO hade jag startat en transformering nu! En transformering mot innovation, proaktivitet och större grad av verksamhetsförståelse.  För IT är en stödfunktion till affären och dom levererar i många stycken en rätt så unken ”stödfunktionsexperience” Undrar när det ordet kommer in i SAOL?

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Corporate IT som vi känner det går mot en säker DÖD

Leave a Reply

Your email address will not be published.