Collaboration

Collaboration är ett annat ord som varit mycket på modet de senast åren. På goda grunder måste jag tillstå. Vi kan se flera företag som lyckats bättre tack vare ett effektivt samarbetsklimat. Då menar jag inte att några individer samarbetar bra med varandra.

Många bolag är så fast i sitt organisatoriska ”silo-tänk” att det inte medger någon innovation eller ens framgång i exempelvis customer experience projekt. Läste att Sony hade samma idéer som Apple när det gällde iPod upplägget. Man floppade rejält eftersom man inte kunde bryta barriärerna mellan sina divisioner. Datatjänster gör sitt, MP3 gör sitt etc. Vill vi som bolag skapa den kreativa och innovativa affärsutveckling som är en förutsättning för dagens affärsklimat så krävs det att man river sin organisatoriska silos. Åtminstone när det gäller affärsutveckling. Det är också intressant att se hur många moderna applikationer har funktioner och verktyg för samarbete. Har sett bra verktyg i både Siebel, Salesforce, Dreamfactory med flera.

När det gäller målet att skapa en bra customer experience är det NÖDVÄNDIGT. Projekten drivs ofta av marknad eller i värsta fall IT. Målet är inte sällan att öka försäljning eller lojalitet. Men customer experience processen skär genom HELA bolaget och kan INTE betraktas ur ett avdelningsperspektiv.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Collaboration

Leave a Reply

Your email address will not be published.