Varför finns jag inte på Facebook?

För en tid sedan fick jag en syrlig fråga från min kamrat Pauli Ärje; ”hur kommer det sig att du som är besserwisser inom sociala medier inte finns i den största av alla” eg. Facebook. (Möjligen kan jag ha spetsat citatet en smula). Frågan kom dock och den har sysselsatt mig lite. Jag är nämligen inte helt förtjust i FB som företeelse utan att riktigt veta varför.

För mig representerar FB det privata och jag gillar inte tanken av att få apropåbesök av gamla skolkamrater, få inbjudningar till återförening med gamla lumparkompisar. Jag har dessutom känslan av att det råder en värld av ytlighet på FB. Jag har inte speciellt många vänner kvar, men de jag har tycker jag om och önskar att jag vårdade bättre än jag gör. Jag får även uppfattningen att kontakterna på FB präglas av ett samlande. Ett samlande av människor där man inte vill ha kontakt med de som vill ha kontakt med en själv. Man är alltid lite coolare än de som VILL ha kontakt med en själv.

Jag är kanske hopplöst föråldrad men jag tycker att livet i sociala medier skiljer sig väldigt mycket från livet i ”verkligheten”. Hur vi förhåller oss till oss själva och andra. Det privata känns inte tilltalande som idé på Internet. Det blir för mycket våld på den personliga integriteten. Jag följer (läs övervakar) mina döttrars framfart på Internet och sociala medier och jag tycker mig förstå att vänner något man avslutar eller återupptar med en knapp i MSN.  Så var det inte på min tid, det var bättre förr, för det var tider det! Men jag skulle ändå vilja citera David Holtzman:

” Ett helt transparent samhälle blir likformigt. Om du vet att allt du gör som student kommer bli känt och finnas tillgängligt under lång tid blir du väldigt försiktig efter ett tag. Då likformas samhället. Du måste vara fri för att kunna vara kreativ och personlig integritet tillåter dig att vara fri.”

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.