Sociala medier på företag är en balansakt!

Läste att Vodafone UK tvingats gå ut med en ursäkt efter det att en anställd skrivet följande via företagets Twitter: “Vodafone UK is fed up of dirty homo’s and is going after beaver.”  Man använder Twitter för klagomålshantering och 8.824 personer fick det käcka meddelandet. Därefter fick man som sagt ägna lite tid åt att be om ursäkt 🙂

twitter

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

3 thoughts on “Sociala medier på företag är en balansakt!

  1. Sociala medier är en ny kanal som ökar företags transparens oerhört om man använder det på rätt sätt. Det som skedde på Vodafone är ju inget som inte kunde ha hänt via e-postlistor eller genom att vederbörande ändrade på hemsidan eller skrev ett blogginlägg istället. Men med 8821 kärnintressenter på Twitter eller Facebook sprids meddelandet som en löpeld genom “pushteknik”.

    Ett företags Twitterkonto, blogg eller Facebooksida är en mycket kraftfull kanal för direktkommunikation med företagets kärnintressenter. Det ställer krav på cheferna att förstå hur de skall användas. Att någon som har den tveksamma moraliska övertygelse som den anställde uppvisar i det här fallet har tillgång till att skriva i företagets namn på Twitter är anmärkningsvärt.

    Och det faller ju inte tillbaka på Twitter utan på bolagets ledning. Varje företag måste arbeta aktivt med bl.a sin kommunikationspolicy där de nya kanalerna och sätten att kommunicera ingår. Det går ju inte att släppa det som ett fritt experiment eller likt Kina förbjuda det bara för att man inte förstår.

Leave a Reply

Your email address will not be published.