Mycket snack om sprickan i fasaden hos Toyota

 Drevet går rätt så hårt mot Toyota just nu. Väldigt många gillar att strö salt i framgångssagan. Många har följt Toyota och skrivit om allt de gjort rätt.  För rätt har dom ju faktiskt gjort. Och dom gör rätt nu men utifrån sitt perspektiv. Vad jag förstår är problemen som tas upp relativt marginella.

Ett problem är pedaler som fastnar. Detta hade sitt ursprung i en pedal som fastnade i en bilbatta som inte var Toyota original. Som det ingenjörsföretag det är så fokuserade man på problemet och att en pedal inte skall fastna oavsett om man lagt in 3 mattor i bilen. Fokus på kvalitet!

Den andra delen var att i väldigt sällsynta tillfällen i MYCKET fuktigt klimat kunde en pedal kort hänga sig. Fokus på källan till problemet och att undvika problemet i framtiden. Toyota fortsätter att bygga TRUST! Trust i kvalitet och synen på sina bilar. Heder åt det.

Vad man möjligen kan kritisera är den bristande förmågan att kommunicera med kunder i allmänhet och media i synnerhet. Den grundläggande Customer experience situationen är fortfarande ofläckad för mig. Det är dock intressant hur dåliga duktiga ingenjörsföretag är på att hantera kundkommunikation. Man har många gånger en bild av att en bra produkt står för sig själv.

Mitt inlägg kan mycket väl innehålla felaktigheter, men det är uppfattningen jag fått genom att ta del av annat än feta krigsrubriker i tidningarna.  Och näääää jag varken kör eller jobbar för Toyota…

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *