Har kunden alltid rätt?

Vad är en kundupplevelse? Är det att ge kunden vad den vill ha i alla lägen? I varje medelstort företag, i varje medelstor stad ekar mantrat ”kunden har alltid rätt”. Kunden har inte alltid rätt och om vi ser det så tillför vi inget värde. En kund är per definition någon som köper en vara eller tjänst från oss. Den varan eller tjänsten representerar lösningen på ett behov. Men om vi bara löser behovet i alla lägen så kommer vi inte framåt. Vi måste våga utmana, våga stå för vårt kunnande. Men också våga säga nej, när det går emot det vi tror på, våra värderingar. De gamla rollerna av kund/leverantör börjar suddas ut. Relationen bygger istället på samarbete, transparens och gemensamma mål. Det är en bit från ”kunden har alltid rätt”!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.