Det räcker inte med produkt och tjänsteinnovation!

Flexibilitet och innovation tror jag är två nyckelord som är framgångsrecept i dagens ekonomi. Och då menar jag inte att produkt och tjänste utveckla lite grann genom att lägga till lite nya features och annat smått och gott. Jag talar om att konstant utveckla affärsmodellen och ifrågasätta affärsmodellen. Vi ser idag många affärsmodeller falla samman och det betyder per automatik att nya kan tillkomma! Därför har vi ett fantastiskt affärsklimat där vi kan se nya konstellationer och helt nya lösningar på gamla problem. Detta tror jag kommer att vara sprunget ur kreativ personal, snarare än strategiska affärsutvecklare.

Skapa en miljö som bryter barriärer, slår sönder det rigida och ser det oväntade. Det finns massor att göra där ute och visst är det kul! Amazon är ett bra exempel på ett företag som har innoverat sin affärsmodell. Från bokhandlare till en gigantisk säljportal. Man insåg att man hade en effektiv säljplattform och utvecklade utifrån den. Jag har en personlig fäbless för energibranschen (ingen raggningsreplik direkt….) och där tror jag att det finns en ocean av spännande affärsutveckling. Snart tecknar vi vårt elavtal på Pressbyrån.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *