Lyssnar någon på dig?

Vi vet alla att vi lever i den mest informationsintensiva tiden som någonsin varit på vår planet. Vi tar in mer information på en dag än vad vi gjorde under en livstid för bara något hundratal år sedan. Någon undersökning visade att den genomsnittliga tid vi är helt ostörda vid skrivbordet är i 2.5 minuters cykler. Vill man då att någon skall lyssna så vill det till att det man säger har relevans. Förr kunde en säljare vara en auktoritet inom ett område och gav värdefull information. Det söker man nu annorstädes. Vi har helt nya auktoriteter. Vill vi som marknadskommunikatörer bli lyssnade på krävs det att vi förtjänar rollen som auktoriteter inom ett visst område. Generalister göre sig knappast besvär. Fundera själv på var du söker information. Ofta är accessen bara ett mail bort. Vill jag veta mer om Open source går jag till en blogg, vill jag veta mer om mina resor går jag till Tripadvisor vill jag ha tips på skabrösa hemsidor går jag till min chef!

tk

När det gäller våra varumärkeslöften dryper kunderna av cynism! Med all rätt också. Gapet mellan varumärkeslöfte och leverans börjar likna det hos Mick Jagger eller Steven Tyler. Som leverantörer blir vi lätt ersatta av Indiska eller Kinesiska varor och tjänster. Förtroende och relationer är dock inte lika lätt att ersätta. Förtroende får man enbart via integritet, öppenhet, pålitlighet, men inte av att kommunicera snömos och idka push-baserad försäljning.

Ta åtminstone några minuter och fundera över kundrelationer utan att tänka på CRM-system, pressreleaser, annonskampanjer eller salespipe. Fundera på vilket värde du representerar för dina kunder. Är du och/eller ditt företag en auktoritet inom området du verkar? Få inte babianångest om du kommer fram till att det inte är så. Fundera på hur du/ni kan nischa er till att bli en auktoritet. Det kommer garanterat att löna sig!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.