IT-avdelningar bidrar till minskad konkurrenskraft!

serrano2

I takt med att IT-branschen mognat har en del sidoeffekter dykt upp. Många av de konsulter och IT-bolag som var entreprenörsdrivna och innovativa försvarar nu något som varit istället för att bejaka det som kommer. Detta går i symbios med IT-köpare hos kunden som inte orkar eller vågar vara förändringsbenägna. Detta skapar en loop konservativt tyckande där innovatörer eller till och med personer (ofta yngre) som är i takt med tiden upplevs som hot. Man väljer därför IT-leverantörer och konsulter som inte utmanare existerande strukturer utan bidrar till att konservera en IT-avdelning anno dazumal. CIO’s och konsultinköpare borde enligt min mening i större utsträckning bejaka nytänkare och modiga innovatörer snarare än bara hålla fast vid konservativa IT-företag samt idka konsultnepotism. 

Den uppmärksamme har säkert noterat att jag själv i många stycken tillhör det museala (varit skeptisk till både moln, open source och service orienterad arkitektur), men det innebär inte att jag inte förstår att resultatet att allt fler IT-avdelningar går i otakt med kraven från verksamheten. Krav på större flexibilitet i förändring av affärsmodeller, strukturer och processer som IT idag bidrar till att göra rigida.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “IT-avdelningar bidrar till minskad konkurrenskraft!

  1. Helt rätt inställning!!!

    Men de nya tänket skapar också nya möjligheter för IT avdelningarna och det gäller att förklara dessa fördelar på rätt sätt.

    Denna bild (Jesus) skapade en del uppmärksamhet i USA om jag inte miss fel??!?

Leave a Reply

Your email address will not be published.