Campaign management del 3 – Processen

 Kampanjprocessen är nog inte speciellt märkvärdig. Det som är läskigt är om man implementerar ett IT baserat kampanjstöd är att det antingen går åt helvetet fortare eller bättre fortare. Håller ni på att planera införande av kampanjstöd, så följ applikationsens process. Då är mycket vunnet.

Enklaste formen av kampanjprocess är:

Planera; Budget, resurser, tid etc
Skapa; skapa kampanjinnehållet, processen för den unika kampanjen, dvs om den skall gå i flera vågo etc.
Segementera; Min bild av Campaign management är att segmenten är betydligt mindre, men kampanjerna desto fler. Segmentering finns det mycket att skriva om, men håll segmenten små och träffsäkra.
Exekvera; Väl implementerat så bör det bara vara att trycka på knappen nu.
Analysera; Vill man ha en lärande process är denna del viktig. Resultatet av analysen skall gå raka vägen in i Campaign planning.

 En bra bok i ämnet är Bob Gilbreath’s bok En vedervärdig video finns om den samma.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.