Campaign management del 2 – Kampanjplanering

Kampanjplanering är extremt underskattat när det gäller Campaign management. Arbetar just nu med en kund som är kristallklar i sina krav på kampanjplanering. Definitivt inga “Rocket sience” krav utan en klar och tydlig överblick över sin marknadskalender, vilka resurser och kostnader som är kopplade till den samma. Det enda som är lite “tricky” är när man vill arbeta med kampanjplanering isolerat från den övriga kampanjprocessen. Men en väldigt bra start!

Det som jag tycker bör ingå i en bra kampanjplanering / kampanjplaneringsverktyg är åtminstone:

  • Budgetering
  • Produktplanering
  • Resursplanering
  • Responsplanering
  • Någon form av collaboration tool
  • Kanalplanering
  • Pristaktik

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.