Många IT-avdelningar är i otakt med tiden!

Jag har tidigare skrivit om att IT-avdelningar måste vara mer proaktiva, men även raljerat en del om hur användarna väljer systemstöd. Men jag skulle vilja drista mig att säga att väldigt många IT-organisationer är hopplöst improduktiva i att stödja verksamheten. WEB 2.0 och Enterprise 2.0 må vara buzz words, men hela den tanken verkar vara långt ifrån vad IT kan leverera till verksamheten i syfte att stödja moderna processer.

50-year-old-computer1

Sättet personalen använder linkedin, facebook och bloggar måste appliceras i verksamhetsprocesserna och inte ätas upp av byråkrati och tryggheten av att använda gammalt applikationsstöd. De flesta arbetstagare har goda intentioner på jobbet och kämpar hårt för att göra ett bra arbete. Jag tror att många organisationer lider av ett IT-stöd som inte medger behovet av flexibilitet, öppenhet och samarbetsklimat i den tekniska infrastrukturen.

Information är gömd i komplicerade trädstrukturer, skapad av systemvetare som har en DOS syn på verkligheten. Detta gör att enskilda arbetstagare bygger sin egen stängda informationsvärld och hela tanken om ”Enterprise collaboration” går om intet. Jag tror att det behövs en generationsväxling där det kommer in människor som vuxit upp med Internet och som inte begränsas av ekot av en föreläsning om JSP-diagram!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.