Uppmaning till alla CIO!

Jag har tidigare skrivit om att IT-avdelningar måste vara proaktiva och att CIO måste ha integritet. Konstigt att jag inte är CIO som är en sådan expert (drypande ironi). Men som konsult i uppdragen så tycks gapet mellan affär och IT bara bli större och större. När verksamheten tidigare gnällde över IT’s oförmåga att förstå vad som är affärskritiskt, tar man nu saken i egna händer och faller platt för munviga säljare och snygga applikationer. Vi som arbetat mycket inom IT har antingen saknat insikten om att vi måste stödja affären, alternativt varit väldigt opedagogiska. Jag tror någonstans mitt emellan.

 Om jag fick ge mitt helt ovetenskapliga råd till CIO och IT organisationer så är det följande: 

  1. Skapa en IT organisation som lever, tänker och agerar utifrån affären (och helst kunden)
  2. Skapa samarbetsconcept över avdelningarna
  3. Var inte så protektionistiska. Vi på IT sitter inte längre ensamma med sanningen.
  4. Sist men inte minst, kommunicera INNEBÖRD i allt ni gör.

 När det gäller att kommunicera innebörd så kräver det ett ändrat mind set. Vi har en tendens att alltid kommunicera funktioner, egenskaper och därför når vi inte fram. Låt säga att vi skall göra en uppgradering. Tänk då på vad är fördelen och sedan vad är innebörden. Fördelen är att maskinerna blir snabbare och innebörden är ökad effektivitet för användaren. Vi skall alltså göra ett effektivitetsprojekt, inte en uppgradering när vi talar med verksamheten. Det här går att applicera på i stort sett allting. Det tror jag kan vara ett steg att ta tillbaka den rättmätiga status som varje IT-avdelning förtjänar.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Uppmaning till alla CIO!

Leave a Reply

Your email address will not be published.