Tack gode gud för den ekonomiska härdsmältan!

Jag måste säga att den senaste tidens ekonomiska härdsmälta fört med sig mycket positivt. Är det inte sådana tider som skiljer företag och individer åt.

 I tuffare tider krävs att man är snabbare, mer taktisk och mer innovativ. Att sitta på kammaren och utveckla koncept är förbehållet högkonjunktur. (även om jag aldrig tycker att det är rätt). I en lågkonjunktur ser man också nya spännande konstellationer av mellan företag och intressenter. Kravet på den innovation som en lågkonjunktur medför borde varje företag och individ ta med sig in i en tid av mer gynnsam ekonomi. Jag tror att inom fem år kommer innovation vara en del av företagens standardprocesser och organisationer. Det som är lite tricky är att det är väldigt svårrekryterat. Människors förmåga till innovationskraft är inget man lär sig på högskolor eller universitet. Det sitter i DNA:t. Det man som företag kan göra är att skapa en miljö som bidrar till kreativitet och nytänkande.

pregnancy-ultrasound-17-weeks

Nya konstellationer medger också innovationskraft. Har med stort intresse läst om ”reverse innovaiton” i HBR och Business week. Exempel från det är när stora Amerikanska och Europeiska företag börjar utveckla produkter och tjänster i samarbete med utvecklingsländer. I utvecklingsländer som i vissa fall är mindre urbaniserade insåg man att det krävs portabla ultraljudsapparater och inte en stor på ett sjukhus. Det har skapat en försäljningsframgång på den Amerikanska hemmamarknaden.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Tack gode gud för den ekonomiska härdsmältan!

Leave a Reply

Your email address will not be published.