Fråga till Business intelligence folket. Är ni konservativa?

Jag kan möjligen vara ute på lite tunn is här, men jag kör ändå. 

CRM/Customer experience området har förändrats ganska mycket de senaste åren. Från att ha gått från traditionellt säljstöd, till att utvecklas och komma närmare den “mänskliga” delen i affären. Idag är CRM-begreppet ganska kallt och har ersatts av ett bredare, mer lyssnande Customer experience begrepp.

 shrooms1

Jag saknar motsvarande utveckling inom BI-området. Visst har ni hittat snyggare och smartare sätt att producera och visualisera information, men det känns som om utvecklingen går långsammare inom området. Saknar även diskussionen om kombinationen av de som tolkar information och de som exekverar utifrån den. Självklart är det bra att stå på en grund av bra och rätt information, men den största utvecklingen får man ju av människor som kan se nya mönster, nya affärsmöjligheter etc. Dvs det som inte tolkas direkt ut ur data, utan i ett sammanhang som kanske inte ens finns i affärsmodellen. Jag tror att det finns en utvecklingspotential i att kombinera BI med affärsinnovation. Hur organiserar man företaget i syfte att inte bara ta del av det som hänt, utan få full utväxling av det man tolkar.

 

Ser nu att mitt inlägg ger sken av att jag ätit sådana där svampar man kan köpa på Internet, men någon kanske förstår!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Fråga till Business intelligence folket. Är ni konservativa?

Leave a Reply

Your email address will not be published.