Customer experience och tidningsbranschen

För en tid sedan gjorde jag en turné och träffade massor av små och medelstora energibolag. I nästan alla fall kunde man sätta ”stad” och sedan ordet energi efteråt. Dvs Grönköpings energi etc. Vi ville berätta om framtidens utmaningar för energibolagen och behovet av en effektiv kundorientering. De flesta lyssnade artigt om än med viss skepsis. Samtalen avslutades ofta med att det nog kommer att förändras, men ”vi har vår trogna målgrupp”. Jag skall inte gå in på detaljerna i de lokala energibolagens utmaningar, men jag tror de står för ungefär samma som tidningsbranschen. Att ha den starka lokala förankringen är förknippat med en ”utdöende” målgrupp.

Läser jag en tidningsartikel så kan jag hitta i stort sett samma text i samtliga andra tidningar. Det räcker att gå in på en nyhetsportal så ser man att innehållet i tidningarna skiljer sig minimalt. Jag tror att tidningar måste försöka hitta nischer som kan ge information och slutsatser som ingen annan kan ge. Inte nödvändigtvis för att man är först med en nyhet utan för att man har en kompetens i tidningen som inte går att kopiera inom nischen.  

np

Jag tror att man måste gå från att bara förmedla information till att förmedla kunskap. Tidningsbranschen verkar vara besatta av själva produkten, dvs tidningen där man experimentera med format, priser och andra attribut alternativt kopierar varandra. Istället för att fundera på upplevelsen av hur man konsumerar tidningen.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *