Blattar i konsultrummet och Capgeminis resultat

Läser på IDG om att Capgemini gör ett dåligt resultat. Så tokigt det kan bli. Låt mig först säga att jag varit anställd på Capgemini och det är i många stycken ett fint företag.

I projektet jag arbetar i för närvarande sitter jag i ett större ”konsultrum”, det har just nu invaderats av personer som alla är utomeuropeiska. Dvs. personer som den inskränkta populasen kallar ”blattar”. Det osar numera curry och lillfingerringarna smattrar mer frenetiskt mot tangentborden än det gjort från en Svensk konsult på väldigt länge. Min vän och konsultkollega Lars, stack in huvudet och sa att ”så här kommer det att se ut framöver”. Han har så väldigt rätt! Den lågutbildade grupp av individer som känner främlingshat och osund nationalism har all anledning att vara jävligt rädda.

witkin

Jag har tidigare skrivit om konsultintegritet och jag tror att många konsultbolag sitter med ett humankapital som enbart representeras av IT-Hantverkare. Hantverk som våra currydoftande vänner gör bättre, snabbare och billigare. Jag tror att bolag som Capgemini har en för liten del av innovativa individer. Innovationskraften och det som adderar värde för kunderna kommer idag från mindre nischade bolag med djup affärsförståelse och stark innovationskraft. Jag tror bolag som Capgemini är organiserade efter en affärsmodell som bygger på gigantiska, långa implementationsprojekt av exempelvis SAP. Den typen av projekt kommer vi inte att se mycket av framöver. Den öppna IT-arkitekturen kommer att kräva mindre, snabbare projekt byggda på best of breed som i sin tur kräver mer process och affärsförståelse än IT-Hantverk.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *