Att genomdriva förändring kräver mod och despotiskt ledarskap!

Vi talar mycket om hur viktigt det är med innovation och förändringar i organisationer, affärsmodeller mm. I små och informella grupper på företagen så spirar innovationskraften och benägenheten till förändring. När man sedan skall implementera förändringen fastnar man nästan alltid i mellanmjölkens beslutsnivå. Mittemellan och lagom är kontraproduktivt i nästan alla avseenden!

Det här ser man i nästan alla samförståndsmodeller. Skall man på konferensen enas om någon maträtt som alla tycker om blir det sannolikt något tråkigt. Skall man i en familj enas om en film att se, blir det sannolikt en film ingen tycker om. Demokratiskt? Visst, men vill vi undvika att hamna i affärsvärldens mellanmjölk så tror jag att samförståndsmodellerna och demokratin ibland får stryka på foten.

american-psycho-02

Jag vill inte säga att företaget jag arbetar på har lyckats i alla stycken, men vi är en bra bit på väg tack vare att vår VD får Christian Bale i American Psycho att framstå som en Florence Nightingale. Inte alltid trevligt, men det ger resultat.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *