5 Steg att utveckla CRM och CE; del 4 – Processerna

Utifrån arbetet som gjordes i steg tre kan man mappa processerna som berörs av kundinteraktionera. Därefter bör man ta reda på vilka processer som är viktigast för kunden. Ett bra tips är att fråga 😉 Vi är i regel jättedåliga på att fråga kunderna vad dom tycker!

klorin&javex00

Prioritera sedan processerna utifrån vilka som är viktigast och vilken impact de har på strategin och målen. Ge sedan ägarskap för VARJE process som påverkar kunden. Ibland skär processerna mellan avdelningar, men skit i det. EN ägare för varje process. Implementera sedan förändringarna i processen. Bra är att sätta SLA:er (Service Level Agreement) I processerna. Framför allt i de processerna som kunderna värderar mest. Sedan är det bara att mäta och njuta alternativt gå till städskrubben och halsa en flaska Klorin!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *