5 Steg att utveckla CRM och CE; del 2 – Strategi

Låt mig säga till med en gång. CRM strateger är ofta lika långlivade på företagen som ett skinnhuvud i Rosengård. Ofta för att det lätt blir massor av marknadsflum istället för handfasta strategiska planer. Så tänk dig för innan du gladeligen tar jobbet!

Börja inte heller med ett blankt papper. Det finns sannolikt massor av information inom företaget som kan fungera som input i strategiarbetet. Dessutom är många organisationer projekttrötta och vomerar ofrivilligt när de hör ordet CRM.

skinhead

 Jag brukar börja skapa en CRM strategi utifrån marknadsstrategin. Dvs.

  • Vision, marknadsposition blir vision Customer experience
  • Definition av marknad blir definition av kund och kundbeteender
  • Marknadssegment blir kundsegment baserade på värde
  • Produktlivscykel blir kundlivscykel
  • Etc.

Allt det här tar lite tid, men jag brukar jobba i workshop form där:

  • Man beskriver i detalj er marknad i framtiden – segmentering, målgrupper och marknadsutveckling
  • Man beskriver erbjudanden – framtidens produkter, tjänster etc. i förhållande till kundernas behov och nya tekniska möjligheter
  • Man beskriver organisationen – vilken organisation, kompetensutveckling, etc. samt teknisk infrastruktur behövs för att förverkliga visionen

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.