5 Steg att utveckla CRM och CE; del 1 – Vision

Sätt samman en grupp så att företagets samtliga funktioner/avdelningar finns representerade i syfte att skapa en vision för CE. Viktigt är att ledningsfunktioner finns med. Krångla inte till det och framför allt skapa ingen förljugen bild av företaget. Gör man det blir man ganska snabbt avrättad av kunderna. Det är till exempel inte fult att ha pris som konkurrensmedel vilket många verkar känna. Men det påverkar givetvis vilken CE Vision man sätter. Tänk på att CE kostar pengar och vi gör det i syfte att tjäna pengar. Allt annat är skitsnack. 

Definiera vad CRM och CE är för ert företag. Dokumentera det så att det finns med i det vidare arbetet.

Fundera på varför ni vill arbeta med CRM/CE och dokumentera det. Exempel kan vara:

  • Öka kundtillfredsställelse
  • Minska kostnader
  • Öka lojalitet
  • Minska kundavhopp
  • Etc.

Den som driver det bör ha ganska bra förankring i organisationen och ett starkt förtroende. I slutänden kommer det att påverka hela företaget. Är man riktigt modig kan man ha med några kunder i arbetet.

rb1

I en visionsworkshop kan det vara bra att ha en duktig konsult som kan faciltera och ge input i området. Maila mig så kan jag hmmm, ääääääh         hjälpa er att leta efter en duktig konsult.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *