40-års kris?

Jag har varit i IT-konsultbranschen i många år. Hade jag varit skomakare eller snickare hade det varit en stor tillgång vid 44 års ålder. Nu bygger jag istället min retorik och strategi med ett ok av gårdagens sanningar. Jag må vara hur duktig på DOS, WordPerfect eller SAP Mobile Serivice som helst, men problemet är att ingen bryr sig. Med rätta! Vi lever i en tid då ålder och erfarenhet snarare är en begränsning än en tillgång. Det har gjort att ungdom blivit en norm. Vi avkräver den yngre generationen att ge oss respekt. Respekt måste dock förtjänas och det förtjänade skomakaren eller muraren som varit länge i tjänst.

old-man

Men om cyklerna är så korta som de är idag kan vi inte bygga respektidén på sådant sätt. Vill vi förtjäna respekt hos en yngre generation så är det genom förmågan att ta till sig nya ”sanningar” och eventuellt kombinera dem med erfarenhet. Inte genom att påvisa gamla bedrifter. Det talas mycket om en åldersfixering i samhället, men den kanske är ett symptom på just min generations ångest för att inte kunna förtjäna respekt enbart för lång och trogen tjänst.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.