Sliter ni ut er varumärkesmanual?

På många företag finns en mer eller mindre bra varumärkesmanual. Den beskriver i detalj hur logotyp och visuell kommunikation skall ske. Viktigt? Ja, men de används sällan och i relation till en manual för hur varumärket skall laddas är den totalt meningslös. Jag tror att det är långt mycket viktigare att definiera vilken upplevelse kunderna skall ha av företaget. Hur människor skall bete sig, vilken ton vi har som bolag, vilka löften vi måste kunna stå upp för i vårt arbete. Något för all personal att förhålla sig till. Kanske det viktigaste att kommunicera vid nyanställningar.

fd

Vi vet att Apple har sitt äpple som logotype. Vi vet också historien om paradiset där Adam tog ett bett i äpplet . Apple har kommit att symbolisera en rebelliska sida och förmåga att bryta mot konventioner. Att företaget genomsyras av denna mentalitet är det som också format laddningen i varumärket.

Varje individ på ett företag har ansvar att leverera ”rätt” customer experience. Vad som är rätt måste kommuniceras internt och förhoppningsvis bli en del av företagets DNA. Jag har full förståelse och respekt för att Coca cola och McDonalds har sina varumärkesmanualer, men för oss andra kan det vara bättre att börja med att dokumentera företagets syn på Customer experience. Som bouns kan den fungera som en bra byrå-brief när det är dags att börja jobba med varumärkesmanualen.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *