Påfrestande up-sell

macka

Att jobba med cross- och up-sell har jag skrivit en hel del om på bloggen. Det bör självklart vara en del av alla företags försäljningsstrategi. Men den måste hanteras rätt för att inte kundupplevelsen skall skadas. Att ställa frågan ”vill du ha en stor dricka till maten” är en bra up-sell fråga. Men att som idag på Subway få frågan om jag vill ”ha extra” på varje ingrediens som placeras på min macka skapar bara irritation och framför allt skapar det en logistik som gör att det strålar ut i vänsterarmen och man fingrar nervöst efter sin Smith & Wesson när man står i kön.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.