Min oändliga källa av misstag – del 3 “Trädgårdsmästar’n”

Jag deltog i ett stort SAP projekt med ansvara för implementationen av Sales & distribution. Ett gigantiskt projektrum med utsikt över företagets gård. Under den här perioden hade jag väldigt mycket privata initiativ igång. Köpte hus, väntade barn och på den tiden många kamrater. Stod därför ofta ute på företagets gård och talade i telefon, samtidigt som jag petade i landen.

När projektet var slut gjordes en konsultutvärdering. Där framkom det från kundens projektledare att installationen av S&D blev en succé, men samtidigt kom det fram att kunden tyckte att det var ”den dyraste trädgårdsmästare vi haft”

Gardener

Sensmoral
Undvik privata aktiviteter i projekten. Dom betalar ett högt timpris och är inte intresserade av att sponsra personliga ärenden. Självkart för er kanske, men inte för mig just då.

OBS MANNEN PÅ BILDEN HAR DEFINITIVT INGET ATT GÖRA MED PERSONEN I TEXTEN

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.