Hårda tankar om tid

Jag vet inte om det här är ett typiskt Svenskt fenomen, men jag tror det är ganska utpräglat här. Jag tror nämligen att vi är allt för improduktiva på våra arbeten för att vara konkurrenskraftiga.  Jag tror att det finns massor av potential som inte utnyttjas.

rast

Min gode vän Tord arbetade som jurist inom ett statlig myndighet och såg fram emot att nu börja på en advokatbyrå. Som ärrad konsult smackade jag förnumstigt om att nu blir det andra bullar. Och det är faktiskt sant. Exempelvis advokater och konsulter förväntas debitera runt 40 timmar per vecka. Det kan tyckas normalt, MEN det måste vara effektiva 40 timmar där varje enskild timma adderar värde för kunder. Om man i en linjebefattning enbart fick betalt för de timmar man adderar värde så tror jag att det skulle vara glest i lönekuvertet för rätt många. Dessutom tror jag att långsamhet i en organisation skapar en tradition av att inte fatta snabba beslut på alla nivåer. Vi lever i en ekonomi som inte tillåter ändlösa diskussioner av eftertänksamhet. Ingen produkt, tjänst eller idé är perfekt i version 1.0!

schack

Affärslivet jämförs många gånger med schack. Vet inte hur väl den metaforen stämmer, men jämför jag med flera av företagen jag jobbar för så spelar de schack genom att göra strategiska drag med hänsyn taget till motståndaren. Problemet är att många av dom spelar utan klockan. Med en klocka som mäter tiden mellan varje drag hade det varit tydligt att vikten av snabba beslut är ett måste. Att inte spela som en nybörjare som flyttar pjäsen, håller fast den med fingrarna med ett hysteriskt tittande om någon kan ta pjäsen för att sedan flytta den tillbaka till grundläget är ödesdigert. Visst fattar man för snabba beslut ibland, men jag tror att modet att vara exekutiv är ett måste. Balansen mellan extremt effektivt utnyttjande av tiden och rätt beslut är en konst i sig. Den uppnår man inte i en organisation av skitsnackare, bilannonskollare eller receptbytare.

En annan schackmetafor som är tilltalande är att kungen representerar CEO’n. Trögrörlig, inte speciellt operativ och fyller egentligen ingen större funktion för spelet mer än när man är schack matt 🙂

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Hårda tankar om tid

 1. Tack för en bra blogg om kundupplevelse, du sätter på ett roligt och direkt sätt fingret på många intressanta och allvarliga punkter om hur väldigt många företag måste förändras för att finnas kvar i framtiden.

  Jag tycker kanske att du i dettta inlägg drar lite väl snabba slutsatser gällande tid och management. Det är lätt att dra poänger på en hög effektivitet bland konsulter och ett lågt kapacitetsutnyttjandet hos pöbeln, men som så ofta är det sällan så enkelt i verkligheten. Det övergripande problemet är väl att tidseffektivitet, kreativitet, taktik och strategi – inte bara ibland utan i stort sett alltid – står i någon sorts motsatsförhållande till varandra. Vissa är bättre på att hantera detta än andra men min uppfattning är nog att deras framgång ligger i prioriteringsförmåga snarare än tidseffektivitet. Det är också så att olika personer har olika ingångsvärden att förhålla sig till i en sådan prioritering.

  När vi konsulter med kraft skall visa hur effektiva vi är och “tillföra ett mervärde varje timme” så har det väl hänt mer än en gång att vi “fattar ett beslut” eller “kastar ur oss en plan” mer för att visa just produktivitet än en faktisk genomtänkt produkt.

  Notera att detta inte alls måste vara negativt. Precis som du är inne på så är det ibland bättre att agera för att komma framåt snarare än att fortsätta fundera. Men inte alltid.

  Särskilt illa brukar de flesta tycka om chefer som pekar med hela handen för att visa på sin beslutsamhet trots att det de pekar om inte är genomtänkt. Det är en sak som konsult, men en ledare som gör så blir snabbt genomskådad av sina medarbetare, särskilt de högpresterande…

  Sedan tycker jag inte att schack är en särdeles bra jämförelse med affärslivet. Schack är ett spel med fullständig information – d.v.s spelarna kan överblicka hela brädet, reglerna är förhållandevis enkla och kända för de två enda spelarna som sitter mitt emot varandra och har koll på varandras reaktion på olika drag.

  Affärslivet i stort är väl mer att likna vid ett multilateralt krig eller World of Warcraft om vi skall hålla fast vid spelanalogin. Spelplanen är diffus och uppfattas olika av olika spelare beroende på vad man själv prioriterar, det finns ett potentiellt oändligt antal spelare och reglerna är många & avancerade samtidigt som många drag kan göras utan att ta hänsyn till regler alls.

  I en sådan miljö är behovet stort av att kunna hantera både piska och morot, strategi och taktik, genomtänkta planer och snabba beslut. Vinnaren i spelet måste kunna värdera information och förstå att man ibland måste lämna sin strategi för att klara en taktisk strid. Men också att det är lika viktigt att avstå från strider man kanske skulle vinna om man tog – men som skulle kunna lura ut dig på fel kant på spelplanen eller öppna upp flanken för en annan fiende.

  Eller bara förlora tid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *