Energibolagen kommer att sitta och lipa i tv precis som SAS!

Jag kan inte säga att jag är expert på flygindustrin, men jag har nu läst tillräckligt mycket för att förstå att den surdeg som SAS sitter med just nu är vad massor av Svenska elbolag kommer att sitta med inom kort. SAS verkar ha misslyckats totalt med att vara en spelare i tiden och förstå konsekvenserna av en avreglerad flygmarknad. Helt plötsligt finns det nya lågprisbolag, nischade bolag som långsamt äter SAS till frukost. Jag har aldrig arbetat med SAS, men jag kan tänka mig att det har funnits några nytänkare i organisationen. Men förnyare är alltid farliga och nya idéer skall kväsas till varje pris…..

aa

Om flygindustrin varit för konservativ, kan jag bara säga ”gud vare med er” till elbolagen. Det finns alltid undantag som bekräftar regeln, men branschen får en engelsk lord att framstå som Guns ‘n Roses. Väldigt många av de personer som arbetar inom energisektorn har arbetat där sedan det var en reglerad marknad. Deras ”mind set” ligger kvar i det trygga monopolet. Man har lärt sig ord som kundorientering, servicegrad, lojalitet men det är mest tomma ord. För att skapa förnyelse tar man då in konsulter utifrån. Problemet är att dessa mäts och styrs av samma personer som bygger sin verklighet på; ja just det, monopolistisk attityd. Få lyckas bidra med den förändring som krävs.

När den Europeiska avregleringen är ett faktum, kommer vi att se mängder av energibolags VD:ar som sitter och lipar på nyheterna och undrade vad det var som hände. Det som hände var att man ägnade tiden åt internt tyckande baserat på en obsolet syn på verkligheten.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.