Grattis alla försäljningschefer på elbolagen!

E24 den 25e augusti blir elbolagen nedsablade. Som vanligt. I samma artikel finns det en “poll” där man frågar huruvida man är nöjd med sitt elbolag. Enligt denna är 70% missnöjda med sitt elbolag. I vilken annan bransch finns det sådana möjligheter att ta marknadsandelar? Är det någon som bryr sig om varför dom är missnöjda eller fortsätter man som vanligt att fostra kunderna att tänka pris, pris, pris.

e24

Vilket fantastiskt tillfälle för nya aktörer. Nischaktörer. Några upplever “hotet” om att vi snart är en del av en europeisk avreglerad marknad. Jag får känslan av att en del mindre elbolag har funnit ro i en annalkande död. Jag vet att kunderna i Europa inte heller har elbolagen som sitt favoritvarumärke. Vilka möjligheter!!! Med en så stor marknad finns det helt plötsligt utrymme för ännu snävare nischer. Miljö är på tok för brett. God el? Där börjar vi närma oss lite. Kanske det lilla företaget, på den lilla orten kan skapa en nisch inom djurrätt. Det finns många djurrättsvänner i Europa. Dessutom har man tagit bort fokus på pris och med lite kreativitet kan man skapa tilläggstjänster som kanske kan kopplas till engagemanget. Visst, jag spånar fritt, men för guds skull lägg er inte och dö. En mer attraktiv marknad har jag svårt att tänka mig.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *