Social CRM

Människor är generellt sociala personer och de säljare, jag haft kontakt med, i synnerhet. Den sociala aspekten av CRM har ofta glömts bort vid införandet av CRM stöd i verksamheten. CRM systemen byggds enligt relativt rigida processer som vart hårt knutna till sälj pipelines mm. Det riktiga värdet av CRM systemen har inte riktigt kommit fram då man mest känt sig övervakad som säljare.

1

Som vanligt handlar det om att betrakta företaget utifrån. Faktum är att produkt- och tjänsteinnovation många gånger kommer utifrån. Samma gäller synen på försäljning, som idag handlar mer om samarbete än den traditionella bilden av säljare/kund. Företaget Lithium har släppt ett spännande systemstöd för social CRM http://www.lithium.com som innehåller ett antal moduler; Tribal Knowledge Base, CRM Connect, and Social Web Connect.  Lithium har specialiserat sig på att bygga kundservice communities. “Customer service professionals must find innovative ways to engage with ‘social customers’ via emerging social media technologies,” Spännande och jäkligt rätt!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.