Tema integritet – Personlig integritet

En annan del av integritetsfrågan är människors syn på sin egen integritet. Att frossa i andras privatliv i bloggar eller att fläka ut sig själv och sin familj på Facebook får jag helt enkelt inte ihop. Varför är behovet att berätta för främlingar att man köpt nya Gucci skor eller att dottern just lärt sig gå? Vi lever i en tid av en extrem JAG-centrering. Och med mitt eget bloggande är jag väl en del av det själv. Att som individ bygga sitt eget varumärke är en del av vår tid. Men när min 13-åriga dotter berättade att hon skulle vilja vara “kändis” förklarade jag att då måste man åstadkomma något. Som Annika Sörenstam, Anja Persson. Problemet är att min snusförnuftiga förklaring inte håller. Idag går det att vara känd för att man är känd. En bra start är att vara dotter till en hotellmagnat eller att knulla i Big Brother.
1

Men jag tror att människors brist på personlig integritet på Internet kommer att vara en personligt dyrköpt historia. På samma sätt är jag förvånad över intresset att konsumera andras privatliv. Jag kan ha en viss förståelse för att det som småbarnsmamma i Töllsjö kan vara spännande att glänta på dörren till Stureplans innersta krets. Att läsa hur man behöver ta en karta Losec till frukost för att klara dagen i Stockholm må vara tillfredsställande för läsaren, men kanske inte lika spännande för skribenten i långa loppet. Det som känns rätt nu kanske inte känns rätt senare. Det finns ju varumärken som kanske inte är helt stolta över sin historia. Är man då sitt eget varumärke blir det mer problematiskt. Eller någon kanske kan nyansera min bild?

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.