Guide för kundservice del 4 – Self service

Selfservice är allt! Fortfarande finns det belackare som säger (gärna på västgötska), “en vell ha e ritti mänicha å tala me”. Sannolikt levde dessa personer i en tid när någon tankade bilen vid bensinstationen, man fick gå in på banken för att ta ut pengar. Frihet att styra processen själv. Här finns dock mängder med fallgropar. En dålig självbetjäning kan öka trycket på kundtjänst så här gäller professionalism. Användningen av Internet är inte längre förbehållet Internetintensiva ungdomar.

1

Råd nummer 4:
Investera i professionell självbetjäning. Självbetjäning innebär dock INTE bara att ha en FAQ (vanligt förekommande frågor) på sin hemsida. Vid en genomgång brukar man identifiera att merparten av processerna kan styras mot självbetjäning.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *