Guide för kundservice del 3 – SPRING

Som sagt tidigare är kundservice den del av företaget som mäts på både kors och tvärs. Konsultbolag mäter hur lång tid samtalen kan avslutas på och det skapar en tradition av att “bli av med ärendet” så fort som möjligt. Spring för livet innan kunden berättar om alla sina problem. Detta skapar en kortsiktighet och vinsten av det korta samtalet äts ofta upp genom att kunden får återkomma både en och två gånger. Smaka på det business caset!!!

1

Om mallet är att lösa problemen på lång sikt är det mycket vunnet. När ängsliga turister står framför självincheckningen är det inte i första hand för att det är så mycket ekonomiskt vunnet att personalen guidar personer igenom systemet. Det är en investering för framtiden.

 Råd nummer 3:
Försök att lösa roten till problemet. Tar det någon minut extra att förklara utseendet på fakturan minskar det att personen ringer med samma ärende fler gånger. Fokusera mindre på tid och mer på att reda ut problemet.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.