Guide för kundservice 2 – Lyssna

Kundservice är ofta den del av företaget som arbetar närmast kunderna. Det är en ovärderlig källa till information om det finns processer som effektivt samlar in information från kunderna. Är man på restaurang och har synpunkter på maten, drycken eller miljön påtalar man detta till kyparen (om man är snäll). Kyparen har direktkontakt med köket som, om det är återkommande klagomål, kan anpassa maträtter eller liknande. Det är också viktigt att ge kundservicepersonal utrymme att påverka. De sitter inte sällan med de bästa lösningarna på problemen.
1

Råd nummer 2:
Skapa en effektiv process för att ta tillvara all den information som marknaden förser företaget med via kundservice funktionen. Ge kundservicepersonalen utrymme att vara med och påverka lösningarna. Eller ännu hellre gör som Philips som har en “License to act”. En summa pengar per år att använda mot kunder EXAKT SOM MAN VILL. Några väljer att skicka en blomma om något gått snett, en annan en biobiljett, en tredje väljer att buda fram varorna i tid. Skapa en mentalitet och även verktyg att förmedla inspelade samtal, email etc till den avdelning det berör.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.