Ordning i infrastrukturen på Vattenfall

Läser i CS (http://www.idg.se/2.1085/1.238360/klarhet-malet-for-vattenfallom ) om att man på Vattenfall vill bringa klarhet i sin tekniska infrastruktur. Gerald Weiner säger att “jag tror att många företag står för liknande utmaningar”.  Jag tror dessvärre att han har helt rätt. I Vattenfalls fall verkar det vara resultatet av uppköpsstrategin man har. Skall vi på IT-sidan ägna oss åt en smula självkritik så är den fragmenterade infrastrukturen ett symptom på ett flertal saker.

Verksamhetssidan börjar ta makten
Synen på IT inom verksamheten har förändrats de senaste åren. Man vet idag vilket stöd man behöver för att stödja affären. Många IT avdelningar har inte varit en del av att ta hänsyn till affären utan agerat stelbent och protektionistiskt. Det har gjort att affärssidan löper amok och köper sina egna system “på stan”.   

Strategi för att inkorporera nya bolag
Jag är fullt medveten om att man inte gör det på en kafferast, men om man har en uppköpsstrategi, borde IT ha en klar strategi för hur nya bolag skall inkorporeras i den tekniska infrastrukturen. Jag förstår utmaningen att flytta in nya bolag i exempelvis ett SAP ramverk, men med en väloljad integrationsplattform från exempelvis Software AG, skulle övergångsarbetet kanske bli lättare.

Jag tror
IT måste bli betydligt mer affärsmässiga i synen på vad man håller på med. Affärssidan skriker efter större proaktivitet från IT. Att visa på möjligheter till en effektivare affär. IT tycks aldrig kunna nå dit utan kämpar alltid två steg efter med saker som den tekniska infrastrukturen eller uppgraderingar i befintlig miljö.

Men för att hålla mig till mitt kära område; Customer experience, så kan Vattenfall passa på att titta på sin teknikplattform ur ett kundperspektiv, ladda för ett extremt kundcentrerat IT stöd och stå rustade för en Europeisk avreglerad energimarknad.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.