Lojalitet inom energibolagen Del 4 (4)

Hur skall man hantera de lönsamma kunderna?
Genom att frilägga resurser från de olönsamma kunderna ges möjlighet att serva de lönsamma desto bättre. Att införa ett “Key account management tänk” och ta totalansvaret för en koncerns samlade behov av en samarbetspartner inom energi. För att lösa detta ser CRM behovet något annorlunda ut. Möjlighet att hantera många människor inom ramen för samma koncern. Att känna till alla interaktioner med samtliga personer oavsett kanal och avdelning inom energibolaget. En professionalism man kräver av någon som vill ta totalansvar. En teknisk infrastruktur som inte är starkt integrerad klarar inte det.

 

Summan av energibolagens CRM-initiativ borde, enligt mig själv, ligga mindre på verkningslösa lojalitetsåtgärder och mer på att differentiera kunderna hårdare, ha modet att välja bort samt öka professionalismen för dom som betalar våra löner. På det sättet kan lojalitet komma utan att man själv visste om det.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *