Lojalitet inom energibolagen Del 1 (4)

Vem känner lojalitet med sitt energibolag???
Företag i allmänhet och energibolag i synnerhet talar mycket om att dom vill ha lojala kunder. Men vem är egentligen intresserad av att ha en relation med sitt energibolag. Och framför allt vad skall lojaliteten bygga på? I stort sett samtliga energibolag har utbildat mig att tänka pris och ingenting annat. Med dagens sökmotorer och verktyg på Internet är jag därför bara en knapptryckning från vilket energibolag jag skall välja. Några få undantag är dock på godväg att försöka differentiera sig från sina konkurrenter.

1

Jag tänker på Telge energi tillexempel. Jag tror inte att man saknar förmåga att tänka i nya banor, men processer, IT stöd är fast i en monopolistisk affärsmodell. Inom kort är inte bara den Svenska elmarknaden avreglerad, utan vi har en europeisk avreglerad energimarknad. Då vill det till att man har investerat i effektiva processer som medger möjlighet att snabbt ta kreativa produkter till marknaden, att man hittar ett nischområde och varumärkeslöften som håller. Jag tror framförallt att dom stora energibolagen (E.ON, Vattenfall, Fortum) lider av introverta processer. Processer som inte tar utgångspunkten i kundernas perspektiv utan mest är en jobbig belastning i näten.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *