Steg 1 Digital assessment

En digital assessment handlar om att skapa en bild över den digitala mognaden och var man bör börja resan. Vi gör en snabb genomlysning av affärsstrategi, affärsmodell, förmågor, kultur etc.

 

 

 

Utifrån denna får vi sedan en scoring som kan användas om underlag för vidare diskussioner. Normalt tar en assessment ca. 1-2 dagar att genomföra, lite beroende på storlek på företag.

Innehållet i en assessment är:

  1. Uppstartsmöte
  2. 2-3 fokusintervjuer
  3. Frågeformulär till 5-10 personer (interna och eventuellt externa)
  4. Sammanställning
  5. Presentation av resultat

Vad får jag som kund?

  • En tydlig bild av företagets digitala mognad
  • En kort rapport som beskriver rekommendation på fokusområden
  • En muntlig presentation