Digital styrgrupp

Styr du rätt på den digitala resan?
Under en tid har jag träffat ett stort antal företag som jobbar hårt med den digitala förflyttningen. Kanske har man inne någon konsult eller två, men det mesta arbetet görs av intern personal.

Ofta frågar man sig om man styr åt rätt håll. Det finns ingen som med 100 procent säkerhet kan svara på den frågan. Inte ni, inte jag.

Men nu arbetar jag med ett flertal företag där jag, tillsammans med mitt nätverk, agerar digital styrgrupp. Vi träffas cirka en gång per månad och går igenom utmaningarna och framstegen. Utifrån våra erfarenheter från en stor mängd digitaliseringsprojekt i olika branscher, så fungerar gruppen som en ”second opinion”.

Hur fungerar den digitala styrgruppen?
Utifrån förutsättningarna sätter jag upp ett team av olika digitala professioner som deltar på dessa möten. Vi har möten ca 1-2 gånger per månad.

För mer info, kontakta: info@patrickgilbert.se