– Sminkade bilden om Patrick Gilbert

Ciber portrŠtt

Jag heter Patrick Gilbert. Jag har ett obscent starkt intresse för Kund-, marknads-, varumärkesfrågor, affärsutveckling och digitalisering. Har även ett knippe lyckade (och misslyckade) CRM implementationer i bagaget. Nu arbetar jag främst med att hjälpa företag att gå från en analogt till en digitalt. Oavsett om det gäller produktutveckling, transformering eller att skapa digitala affärsmodeller.

En stor del av affärsstrategier, affärsutveckling drivs fortfarande utifrån vad som lärts ut av generationer av ekonomer och professorer på affärs- och handelsskolor runt om i världen. Mycket av strategier är byggda kring lokala leverantörer, lokala kunder, långa produktlivscykler och långa planeringshorisonter. Värdet av maskiner, fastigheter och liknande har värderats högre än det intellektuella kapitalet som antingen inte behövts eller alltid funnits tillgängligt. Det är byggt efter en långsam och förutsägbar marknad. Inget av det finns längre. Mitt intresse ligger i synen på kund,  kundupplevelse och digitalisering. Hoppas att du kan få några nya idéer av att läsa min blogg.

Vill du ha en mer frivol bild av mig kan du läsa den osminkade bilden här.

CONTACT: info at patrickgilbert.se

LinkedIn: http://se.linkedin.com/pub/patrick-gilbert/7/26a/9ab

Twitter: @P_Gilbert

2 thoughts on “– Sminkade bilden om Patrick Gilbert

Comments are closed.