– Sminkade bilden om Patrick Gilbert

Ciber portrŠtt

Jag heter Patrick Gilbert. Jag arbetar med kund-, marknads-, varumärkesfrågor, affärsutveckling och digital transformation. Under åren har jag genomfört över hundra projekt kopplat till kundupplevelse och digital transformation. Det har handlat om allt från produktutveckling, transformation, kommunikation till att skapa helt nya digitala affärsmodeller.

En stor del av affärsstrategier, affärsutveckling drivs fortfarande utifrån vad som lärts ut av generationer av ekonomer och professorer på affärs- och handelsskolor runt om i världen. Mycket av strategier är byggda kring lokala leverantörer, lokala kunder, långa produktlivscykler och långa planeringshorisonter. Värdet av maskiner, fastigheter och liknande har värderats högre än det intellektuella kapitalet som antingen inte behövts eller alltid funnits tillgängligt. Det är byggt efter en långsam och förutsägbar marknad. Inget av det finns längre.

Jag skapar broar mellan den gamla och den nya värden när det gäller synen på kund,  kundupplevelse och digitalisering. Hoppas att du kan få några nya idéer av att läsa min blogg.

Vill du ha en mer frivol och privat bild av mig kan du läsa den osminkade bilden här.

CONTACT: info at patrickgilbert.se

LinkedIn: http://se.linkedin.com/pub/patrick-gilbert/7/26a/9ab

Twitter: @P_Gilbert

2 thoughts on “– Sminkade bilden om Patrick Gilbert

Comments are closed.